Het nabestaandenpensioen

De uitkering van het ouderdomspensioen van de ex-partner bij overlijden.