Omgangsregeling

De afspraken die gemaakt moeten worden ten behoeve van de zorg voor uw kinderen worden vastgelegd in de omgangsregeling.