Scheiden met kinderen

Met elkaar, uit elkaar. Laat de kinderen niet de dupe worden van de scheiding.

Een scheiding met kinderen: hoe pakt u dat aan?

Een scheiding is op zichzelf natuurlijk al moeilijk genoeg. Als u samen kinderen heeft, wordt het een stuk ingewikkelder. U moet het de kinderen natuurlijk gaan vertellen maar daarna moeten er ook afspraken gemaakt worden. Er moet bijvoorbeeld een ouderschapsplan en een omgangsregeling gemaakt worden. Wij helpen u hier graag mee, zodat alles goed geregeld wordt en u er samen uitkomt, zodat uw kinderen niet de dupe worden van de scheiding.

Scheiden: hoe vertel ik het mijn kind?

Met elkaar, uit elkaar. Laat de kinderen niet de dupe worden van de scheiding.

Als u gaat scheiden en kinderen hebt, is het belangrijk dat u ze hiervan tijdig op de hoogte brengt. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want wanneer u uw kind vertelt dat u gaat scheiden, komen daar heel wat emoties bij kijken. Maar hoe vertelt u uw kind dat u gaat scheiden? Wij helpen u hier graag mee.

Het ouderschapsplan

Samen afspraken maken over de kinderen.

Wanneer u gaat scheiden en samen ouderlijk gezag hebt over de kinderen, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het ouderschapsplan moet moet bij de Rechtbank ingediend worden samen met het verzoekschrift tot scheiding. Ook van samenwonende ouders die gezamenlijk gezag hebben over hun kinderen wordt verwacht dat zij een ouderschapsplan opstellen. Hoewel er geen sancties tegenover staan wanneer dit in dit geval niet gebeurt, is er bij de rechter alsnog een ouderschapsplan vereist wanneer er tussen de samenwoners een geschil ontstaat over de kinderen. In dit geval loopt de procedure ook niet via de Rechtbank, maar speelt de mediator hierin vaak een belangrijke rol.

 

De omgangsregeling

De afspraken die gemaakt moeten worden ten behoeve van de zorg voor uw kinderen worden vastgelegd in de omgangsregeling.

Er moet een omgangsregeling opgesteld worden na de scheiding. De dagelijkse zorg voor uw kinderen moet hier namelijk in vastgelegd worden. Na een echtscheiding blijven de kinderen vrijwel altijd hoofdzakelijk bij een van de ouders. Als dit het geval is, wordt gesproken van een omgangsregeling. In andere situaties wordt gesproken van een co-ouderschapsregeling.

Co-ouderschap

De opvoeding en dagelijkse verzorging van de kinderen samen delen.

Co-ouderschap wordt vaak gezien als gezamenlijk ouderlijk gezag met een bezoek- of omgangsregeling. Het is echter veel meer dan dat. Hoe werkt co-ouderschap dan eigenlijk? Bij co-ouderschap delen de ouders de dagelijkse opvoeding en verzorging van de kinderen. De kinderen hebben in principe geen hoofdverblijfplaats, maar verblijven het ene deel van de tijd bij de ene ouder en het andere deel van de tijd bij de andere ouder. Wanneer er belangrijke beslissingen over de kinderen genomen moeten worden, gebeurt dit gezamenlijk.

 

Kinderalimentatie

Een bijdrage leveren aan het onderhoud van de kinderen.

Wanneer je kinderen hebt en gaat scheiden, is er nog steeds sprake van een gezamenlijke onderhoudsverplichting richting de kinderen. Het is voor de niet- verzorgende ouder een verplichting om naar draagkracht een bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van de kinderen. Het gaat hier om een bedrag wat maandelijks betaald wordt. Over het algemeen loopt deze verplichting tot het kind 21 jaar wordt, of in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Lees hier alles over kinderalimentatie.

Meerderjarige kinderen

Kinderen van 18, 19 of 20 jaar.

Heeft u kinderen van 18, 19 of 20 jaar en gaat u scheiden? Heeft u al afspraken gemaakt over de alimentatie die betaald gaat worden? Hier leest u alles over het betalen van alimentatie voor een meerderjarig kind. Meerderjarige kinderen spelen namelijk nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf dat de kinderen 18 jaar zijn vervalt namelijk het ouderlijk gezag en mag het kind zelf bepalen waar het wil wonen en met wie het omgang heeft.