Alimentatie

Wanneer is er sprake van partneralimentatie en wat zijn de wettelijke maatstaven?

Alimentatie

Wie gaat scheiden en kinderen heeft, krijgt te maken met alimentatie. Kinderalimentatie is de meest bekende vorm van alimentatie. In geval van een omgangsregeling, waarbij de kinderen bij één ouder wonen, heeft de niet-verzorgende ouder de verplichting om een financiële bijdrage te leveren voor het levensonderhoud van de kinderen. Daarnaast bestaat er echter nog een andere vorm van alimentatie, namelijk partneralimentatie. Er is niet altijd behoefte aan partneralimentatie, maar dit kan bekeken worden door de mediator in het scheidingsproces. Wij helpen u graag met alle aspecten rondom alimentatie, zodat u alles goed geregeld heeft.

Partneralimentatie

De wederzijds onderhoudsverplichting.

In geval van scheiding, wanneer en wie moet er dan partneralimentatie betalen? Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden, ontstaat er een wederzijdse onderhoudsverplichting. Bij een scheiding loopt deze wederzijdse onderhoudsverplichting door. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van financiële steun wanneer u niet voldoende in eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit is alleen het geval wanneer uw voormalige partner hier een toereikend inkomen voor heeft.

 

Kinderalimentatie

Wanneer u gaat scheiden met kinderen…

Wanneer u samen kinderen hebt en gaat scheiden, dan zal er sprake zijn van kinderalimentatie. Dit betekent dat de niet-verzorgende ouder de verplichting heeft om een financiële bijdrage voor het levensonderhoud van de kinderen te leveren. De kinderalimentatie wordt dus maandelijks betaald aan de ouder die met name de zorg voor de kinderen heeft.

De Tremanormen

Richtlijnen voor de alimentatie.

Tremanormen zijn bepaalde richtlijnen waardoor de rechtbanken de alimentatie vast kunnen stellen. Deze tremanormen worden gehanteerd bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie. Het is belangrijk om te weten dat dit slechts richtlijnen zijn en dat het hier niet gaat om een officiële wet. Er is dus zeker de mogelijkheid om enigszins van de tremanormen af te wijken als dat passend is. De meeste rechters volgen de tremanormen echter wel consequent. De tremanormen worden zowel bij partneralimentatie als kinderalimentatie gehanteerd.

Indexering alimentatie

Elk jaar vastgestelde alimentatiebedragen.

Ieder jaar wordt op 1 januari een percentage vastgesteld. Op basis van dit percentage worden alle alimentatiebedragen verhoogd. Onder andere de indexering van de hoogte van de lonen van het jaar ervoor is hierop van invloed. Zo was de wettelijke indexering van alimentatie per 1 januari 2017 vastgesteld op 2,1%, en is dit per 1 januari 2018 vastgesteld op 1,5%.

Partneralimentatie en nieuwe hypotheek

De gevolgen van scheiden voor de woning.

Partneralimentatie kan de mogelijkheden tot herfinanciering van de huidige koopwoning aanzienlijk verlagen omdat het immers de financieringscapaciteit bij die persoon verlaagt. Wenst u de echtelijke koopwoning over te nemen of wilt u graag een nieuwe koopwoning aanschaffen en betaalt u partneralimentatie, dan kan dit een probleem zijn. Bij de alimentatiegerechtigde is dit het tegenovergestelde en verhoogt het juist de financieringscapaciteit. Dit wordt gedurende de looptijd van de alimentatie meegenomen in de inkomenstoetsing. Wij kunnen u adviseren op het gebied van partneralimentatie en samen met uw hypotheekverstrekker van duidelijke afspraken voorzien. De afspraken over uw hypotheek worden in het echtscheidingsconvenant vastgelegd.

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

In het geval de verschuldigde alimentatie niet wordt betaald, kan je het LBIO inschakelen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen werkt in opdracht van de ministers van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees hier meer over het LBIO.